Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Εργασιακός μεσαίωνας με δεκάωρο χωρίς υπερωρίες

(πηγή)
από news247

Σχέδιο "περισσότερη εργασία, μικρότερη αμοιβή" ετοιμάζει η τρόικα. Ζητά πιστή εφαρμογή του νόμου για το ελαστικό δεκάωρο
Έχοντας βάλει στο στόχαστρο και τον ιδιωτικό τομέα, το κλιμάκιο της τρόικας επιδιώκει περαιτέρω ελαχιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων και μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας με ελαστικά ωράρια, αύξηση από τα δύο στα τρία χρόνια για τις συμβάσεις ορισμένο χρόνου, καθώς και τη δυνατότητα ανανέωσής τους έως και τρεις φορές.

Στο πνεύµα "περισσότερη ευέλικτη εργασία και µικρότερη αµοιβή", το κλιµάκιο της τρόικας, που συναντήθηκε µε τη νέα γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Αννα Στρατινάκη, ζήτησε την πιστή εφαρµογή του νόµου για το ελαστικό δεκάωρο «χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις».

Τα ευέλικτα ωράρια έχουν θεσµοθετηθεί, αλλά στην πράξη, όπως σημειώνεται στα "Νέα", δεν εφαρµόζονται σύµφωνα µε τον νόµο.

Με βάση τα ισχύοντα, επιτρέπεται για µία χρονική περίοδο (περίοδος αυξηµένης απασχόλησης) ο εργαζόµενος να απασχολείται 2 ώρες την ηµέρα επιπλέον των 8 ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των 40 (ή του µικρότερου συµβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας την εβδοµάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας µιας άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος µειωµένης απασχόλησης).

Αντί της παραπάνω µείωσης των ωρών εργασίας, επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόµενο ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασµός µειωµένων ωρών και ηµερών ανάπαυσης.

Με βάση τα ισχύοντα, το χρονικό διάστηµα των περιόδων αυξηµένης και µειωµένης απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 4 µήνες τον χρόνο που όµως θεωρείται, µικρό χρονικό διάστηµα, από την τρόικα που πιέζει να γίνει εξάµηνο.

Ζητήθηκε, τέλος, πλήρης µελέτη για το κόστος εργασίας στη χώρα µας και συµφωνήθηκε η λήψη µέτρων µε στόχο τη δραστική µείωση του χρόνου που απαιτείται για την σύσταση επιχειρησιακού σωµατείου, που σήµερα αγγίζει τους 8 - 10 µήνες.

Οι µετατροπές των συµβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε συµβάσεις µερικής και εκ περιτροπής εργασίας οδηγούν σε µείωση στους µισθούς των εργαζοµένων.

Η εκτίµηση του ΣΕΠΕ είναι ότι η µείωση κινείται από 7-20%, ενώ τα εργατικά συνδικάτα κάνουν λόγο και για µείωση που φθάνει ακόµη και το 50%.

Οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας που αντικαθιστούν την πλήρη απασχόληση έχουν ήδη οδηγήσει στο σπάσιµο του κατώτατου ορίου της ΕΓΣΣΕ (Εθν. Γεν. Συλλ. Σύµβασης εργασίας) των 740 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου