Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Χρέος - θηλειά στον λαιμό των πολιτών από κυβέρνηση - τρόικα

σκίτσο του Carlos Latuff από το Δρόμο
του Δημήτρη Τσιπούρα
από την Αυγή

Σφίγγουν τη θηλειά στον λαιμό των πολιτών κυβέρνηση και τρόικα για να «ταΐσουν» τους δανειστές, οι οποίοι με τη σειρά τους θέτουν επαχθέστερους όρους, καθώς το δημόσιο χρέος της χώρας στη διάρκεια του 2010 διογκώθηκε κατά 41,8 δισ. ευρώ ή κατά 18 μονάδες του ΑΕΠ και διαμορφώθηκε στα 240,28 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2010 από 298,52 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2009.

Η δυσμενής εξέλιξη, για την οποία ευθύνεται η αδιέξοδη κυβερνητική πολιτική, φορτώνει με υπέρογκα χρεωλύσια τον προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια, ενώ στον αέρα βρίσκεται και ο φετινός προϋπολογισμός, που ήδη εμφανίζεται ελλειμματικός κατά 500 εκατ. ευρώ από τον πρώτο μήνα εκτέλεσής του. Τα χρεωλύσια των ομολόγων των επόμενων ετών θα διογκωθούν περαιτέρω από τον νέο δανεισμό που πραγματοποιεί το υπουργείο Οικονομικών, μέσω του μηχανισμού στήριξης, τις εκδόσεις των εντόκων γραμματίων και των μακροπρόθεσμων ομολόγων, αργότερα, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για την εξέλιξη του χρέους, μετά τις αναθεωρήσεις και τις προσθήκες των swaps και των χρεών των ζημιογόνων ΔΕΚΟ, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο τέλος του έτους 2011 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στις 362.230 εκατ. ευρώ ή 158,6% του ΑΕΠ.

Από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) που δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκύπτει ότι το δημόσιο χρέος της χώρας αποτιμήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 σε 340,28 δισ. ευρώ, έναντι 298,52 δισ. ευρώ, που ήταν στο τέλος του 2009 και 336,8 δισ. τρεις μήνες νωρίτερα. Κατά 1,2 δισ. αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση και οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου φθάνοντας τα 25,9 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου μειώθηκαν δραστικά κατά 4 δισ. πέφτοντας στα 7,2 δισ. ευρώ. Παρατηρείται επίσης ότι τα δάνεια από τον μηχανισμό στήριξης μειώνουν τη μέση διάρκεια του ελληνικού χρέους. Το 2010, η μέση διάρκεια του δανεισμού ήταν μόλις 3,68 έτη, από 5,66 έτη το 2009 και 10,96 έτη το 2008.


Από το νέο χρέος των 41,8 δισ. ευρώ που προέκυψε το 2010, μόνο τα 23 δισ. ευρώ οφείλονται στο έλλειμμα του προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από:

* Την ανάληψη χρεών του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τα οποία εκδόθηκαν ομόλογα. Μόνο εντός του Δεκεμβρίου εκδόθηκαν ομόλογα ύψους 5,5 δισ. ευρώ, για την ανάληψη χρεών του ΕΛΓΑ ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΕΓΕΠ κ.λπ., ενώ ομόλογα ύψους 500 εκατ. ευρώ εκδόθηκαν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
* Την προσθήκη στο χρέος των καταπτώσεων νέων εγγυήσεων και ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ.

Η βασική πηγή χρηματοδότησης του ελληνικού Δημοσίου σε σύνολο 42 δις είναι το Μνημόνιο, καθώς μόλις 3 δισ. προέκυψαν από τίτλους εντόκων γραμματίων και ομόλογα και μάλιστα με βραχυχρόνιους τίτλους. Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2015 οι ληξιπρόθεσμοι τίτλοι τους οποίους το ελληνικό κράτος πρέπει να αναχρηματοδοτεί υπερβαίνουν τα 30 δισ. ετησίως.

Ειδικότερα, από το χρέος των 340,28 δισ. ευρώ:

* Το ποσό των 40,5 δισ. ευρώ, ή το 11,9% είναι ληξιπρόθεσμο εντός του 2011. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα χρεωλύσια των ομολόγων και των εντόκων γραμματίων.

* Τα ομόλογα που λήγουν από το 2012 μέχρι και το 2016 ανέρχονται σε 144,9 δισ. ευρώ. Οι περισσότερες λήξεις χρεωλυσίων μέχρι τώρα εντοπίζονται στο έτος 2014 που φτάνουν στα 48 δισ. ευρώ.

* Τα ομόλογα που λήγουν μετά το 2016 ανέρχονται σε 154,9 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου