Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Χειροτέρευσε η θέση της Ελλάδας στη διαφθορά

του Μανόλη Γ. Δρεττάκη
από την Αυγή της Κυριακής


Η οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια» (Transparency International), όπως είναι γνωστό, κατατάσσει τα κράτη στα οποία γίνεται η έρευνά της ανάλογα με το ύψος της διαφθοράς και τα βαθμολογεί από το 0 (απόλυτη διαφθορά) μέχρι το 10 (μηδενική διαφορά). Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται τα κράτη με την υψηλότερη βαθμολογία και τη μικρότερη διαφθορά και στις τελευταίες εκείνα με τη χαμηλότερη βαθμολογία και τη μεγαλύτερη διαφθορά. Πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνάς της για το έτος 2010, η οποία καλύπτει 178 κράτη, ανάμεσα στα οποία και η χώρα μας.


Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της «Διεθνούς Διαφάνειας» για το έτος 2010 και εκείνα από τη βάση δεδομένων της ίδιας οργάνωσης για το 2009, στην 1η στήλη του Πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο δείκτης διαφθοράς για τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. το 2009, στη 2η το 2010 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή του. Στην 4η στήλη δίνεται η σειρά των κρατών αυτών ανάμεσα στα 180 κράτη που κάλυψε η έρευνα του 2009, στην 5η η σειρά τους ανάμεσα στα, όπως προαναφέρθηκε, 178 κράτη που κάλυψε η έρευνα του 2010 και στην 6η η βελτίωση (+) ή η χειροτέρευση (-) της θέσης τους το 2010 σε σχέση με το 2009.

Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται ότι το 2010 σε σχέση με το 2009 ο δείκτης διαφθοράς μειώθηκε (η διαφθορά αυξήθηκε) σε 16 κράτη-μέλη της Ε.Ε., σε 6 παρέμεινε αμετάβλητος (Δανία, Σουηδία, Ιρλανδία, Αυστρία, Βέλγιο και Ισπανία) και σε 5 αυξήθηκε (η διαφθορά μειώθηκε). Πιο συγκεκριμένα:

- Η μεγαλύτερη μείωση του δείκτη (και αύξηση της διαφθοράς) σημειώθηκε στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Τσεχία και η μικρότερη στην Ολλανδία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

- Η μεγαλύτερη αύξηση του δείχτη (και μείωση της διαφθοράς) σημειώθηκε στη Μάλτα και την Πολωνία και η μικρότερη στη Φινλανδία και την Πορτογαλία.

Εξαιτίας των παραπάνω διαφορών στη μεταβολή του δείκτη διαφθοράς στα κράτη μέλη στα οποία έγιναν οι έρευνες της «Διεθνούς Διαφάνειας», σημειώθηκαν ανακατατάξεις στη σειρά των κρατών-μελών της Ε.Ε. ανάμεσα στα 178 κράτη στα οποία έγινε η έρευνα του 2010 σε σχέση με τη σειρά τους ανάμεσα στα 180 κράτη στα οποία έγινε η έρευνα του 2009. Πιο συγκεκριμένα η θέση:

* 13 κρατών χειροτέρευσε. Η μεγαλύτερη χειροτέρευση σημειώθηκε στην Ελλάδα (κατά 7 θέσεις), στην Ιταλία (κατά 4 θέσεις) και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λετονία και τη Σλοβακία (κατά 3 θέσεις).

* 3 κρατών παρέμεινε αμετάβλητη (της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Λιθουανίας), και

* 11 κρατών βελτιώθηκε. Η μεγαλύτερη βελτίωση σημειώθηκε στην Πολωνία και στη Μάλτα (κατά 8 θέσεις) και στην Πορτογαλία (κατά 3 θέσεις).

Η χώρα μας, δυστυχώς, τόσο το 2009 όσο και το 2010 κατείχε την τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στον δείκτη διαφθοράς. Το 2010 ο δείκτης αυτός μικρότερος απ’ ό,τι το 2009 και η θέση της χώρας μας ανάμεσα στα κράτη στα οποία έγιναν οι έρευνες της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια» χαμηλότερη γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η δυσμενής θέση που κατείχε η χώρα μας το 2009 σε ό,τι αφορά τη διαφθορά ανάμεσα στα κράτη αυτά, χειροτέρευσε το 2010.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν αναιρούνται από την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 15.3.11 το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια» σύμφωνα με την οποία «Η φετινή έρευνα εντοπίζει αξιοσημείωτη μεταβολή της έκτασης της συνολικής διαφθοράς η οποία απεικονίζεται τόσο στα ποσοστά των αναφερόμενων περιστατικών διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (από 13,4% που ήταν το 2009 σε 10,4% για το 2010) όσο και στο εκτιμώμενο μέγεθος της συνολικής διαφθοράς (σε 632 εκατ. ευρώ τα 2010 έναντι 787 εκατ. ευρώ το 2009», δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίου Τύπου, η μείωση αυτή μπορεί να οφείλεται στη συρρίκνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, του τζίρου των επιχειρήσεων και την κρίση που περνά η οικοδομή, δηλαδή σε επιπτώσεις της ύφεσης που έχει προκαλέσει σε όλα τα κράτη η διεθνής οικονομική κρίση.

- Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

2 σχόλια:

 1. Διορίσθηκα, ως Πτυχιούχος Μόνιμος Υπάλληλος, μετά από επιτυχία μου στον Πανελλήνιο Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ν.Π.Δ.Δ.
  Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να απολυθώ και να εξομοιωθώ, ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία, με προσλήψεις που έγιναν, τα τελευταία 13 έτη, χωρίς διαγωνισμό, κάτω από το καθεστώς γενικευμένης οικογενειοκρατίας, που έχει κατακλύσει το Ν.Π.Δ.Δ., και ως εκ τούτου με ενδεχόμενες παράνομες προσλήψεις, διότι κάτι τέτοιο και άδικο θα ήταν (συγκρίνοντας εντελώς ανόμοιες περιπτώσεις) και σε κάθε περίπτωση αντισυνταγματικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα νομιμοποιηθούν οι ενδεχόμενες παράνομες προσλήψεις και θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο ως άλλη «κολυμβήθρα του Σιλωάμ».
  Το όποιο, τυχόν πλεονάζον προσωπικό, προήλθε τα τελευταία 13 έτη από αυτές τις γενικευμένες προσλήψεις, κάτω από το καθεστώς οικογενειοκρατίας (συγγενείς υπαλλήλων, καθηγητών κ.λπ. εν ενεργεία ή συνταξιούχων), χωρίς διαγωνισμό και οι οποίοι κυρίως είναι υπάλληλοι αορίστου χρόνου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με μειωμένα προσόντα. Δεν είναι δυνατόν να θυσιαστώ, για να σωθεί η οικογενειοκρατία και ενδεχομένως οι κομματικοί στρατοί και οι ως εκ τούτου ενδεχόμενες παράνομες προσλήψεις.
  Φυσικό είναι τα μέλη της οικογενειοκρατίας και τα κόμματα που έκαναν αυτές τις προσλήψεις να χαρακτηρίζουν δήθεν ικανούς τα μέλη τους και τους εκτός οικογενειοκρατίας δήθεν ακατάλληλους.
  Ποιοι θα με αξιολογήσουν, για να απολυθώ; Τα μέλη της οικογενειοκρατίας; Τα υπηρεσιακά συμβούλια ή άλλα όργανα που βγαίνουν με τις ψήφους της οικογενειοκρατίας, αφού αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία; Οι «φαμίλιες»; Το κομματικό κράτος που επέτρεψε να προσληφθούν, με αυτόν τον τρόπο; Μήπως ιδιωτικές εταιρείες, με εργοδότη το κομματικό κράτος; Μήπως η όλη προσπάθεια είναι να σωθούν η οικογενειοκρατία, οι αορίστου χρόνου, κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με μειωμένα προσόντα, που μπήκαν από το παράθυρο, χωρίς διαγωνισμό τα τελευταία 13 χρόνια;
  Θέλουν να απολύσουν με τεχνάσματα ικανούς υπαλλήλους, με εμπειρία, πτυχιούχους, οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά από επιτυχία τους σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό, για να σωθούν οι ημέτεροι;
  Μήπως η οικογενειοκρατία οδηγεί και σε φαινόμενα διαφθοράς;
  Πρέπει να διαλυθεί η οικογενειοκρατία από τις Δημόσιες υπηρεσίες.
  Να διωχθούν οι επίορκοι αρμόδιοι, που προέβησαν σε αυτές τις προσλήψεις.
  Ναι στην εξυγίανση του Δημοσίου, αλλά με διαφάνεια και αξιοκρατία.
  Σε ένα καθεστώς οικογενειοκρατίας, οι έξω από αυτήν, δέχονται διαρκή ηθική παρενόχληση (mobbing) και έναν επαναλαμβανόμενο εκφοβισμό και συστηματική εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying).
  Επομένως επιβάλλεται άμεσα η Νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του εργαζόμενου από: Την ηθική παρενόχληση (mobbing) & τον εκφοβισμό και την εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying), το οποίο ζητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει νομοθετηθεί σε άλλες Χώρες.
  Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, θα πρέπει άμεσα να γίνει νομοθετική ρύθμιση, για την προστασία των μαρτύρων για την διαφθορά. Τούτο εξάλλου ζητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνον έτσι θα αποκαλυφθούν οι επίορκοι, ώστε να διωχθούν. Όλα τα άλλα είναι τεχνάσματα και μεθοδεύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διορίσθηκα, ως Πτυχιούχος Μόνιμος Υπάλληλος, μετά από επιτυχία μου στον Πανελλήνιο Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ν.Π.Δ.Δ.
  Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να απολυθώ και να εξομοιωθώ, ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία, με προσλήψεις που έγιναν, τα τελευταία 13 έτη, χωρίς διαγωνισμό, κάτω από το καθεστώς γενικευμένης οικογενειοκρατίας, που έχει κατακλύσει το Ν.Π.Δ.Δ., και ως εκ τούτου με ενδεχόμενες παράνομες προσλήψεις, διότι κάτι τέτοιο και άδικο θα ήταν (συγκρίνοντας εντελώς ανόμοιες περιπτώσεις) και σε κάθε περίπτωση αντισυνταγματικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα νομιμοποιηθούν οι ενδεχόμενες παράνομες προσλήψεις και θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο ως άλλη «κολυμβήθρα του Σιλωάμ».
  Το όποιο, τυχόν πλεονάζον προσωπικό, προήλθε τα τελευταία 13 έτη από αυτές τις γενικευμένες προσλήψεις, κάτω από το καθεστώς οικογενειοκρατίας (συγγενείς υπαλλήλων, καθηγητών κ.λπ. εν ενεργεία ή συνταξιούχων), χωρίς διαγωνισμό και οι οποίοι κυρίως είναι υπάλληλοι αορίστου χρόνου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με μειωμένα προσόντα. Δεν είναι δυνατόν να θυσιαστώ, για να σωθεί η οικογενειοκρατία και ενδεχομένως οι κομματικοί στρατοί και οι ως εκ τούτου ενδεχόμενες παράνομες προσλήψεις.
  Φυσικό είναι τα μέλη της οικογενειοκρατίας και τα κόμματα που έκαναν αυτές τις προσλήψεις να χαρακτηρίζουν δήθεν ικανούς τα μέλη τους και τους εκτός οικογενειοκρατίας δήθεν ακατάλληλους.
  Ποιοι θα με αξιολογήσουν, για να απολυθώ; Τα μέλη της οικογενειοκρατίας; Τα υπηρεσιακά συμβούλια ή άλλα όργανα που βγαίνουν με τις ψήφους της οικογενειοκρατίας, αφού αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία; Οι «φαμίλιες»; Το κομματικό κράτος που επέτρεψε να προσληφθούν, με αυτόν τον τρόπο; Μήπως ιδιωτικές εταιρείες, με εργοδότη το κομματικό κράτος; Μήπως η όλη προσπάθεια είναι να σωθούν η οικογενειοκρατία, οι αορίστου χρόνου, κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με μειωμένα προσόντα, που μπήκαν από το παράθυρο, χωρίς διαγωνισμό τα τελευταία 13 χρόνια;
  Θέλουν να απολύσουν με τεχνάσματα ικανούς υπαλλήλους, με εμπειρία, πτυχιούχους, οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά από επιτυχία τους σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό, για να σωθούν οι ημέτεροι;
  Μήπως η οικογενειοκρατία οδηγεί και σε φαινόμενα διαφθοράς;
  Πρέπει να διαλυθεί η οικογενειοκρατία από τις Δημόσιες υπηρεσίες.
  Να διωχθούν οι επίορκοι αρμόδιοι, που προέβησαν σε αυτές τις προσλήψεις.
  Ναι στην εξυγίανση του Δημοσίου, αλλά με διαφάνεια και αξιοκρατία.
  Σε ένα καθεστώς οικογενειοκρατίας, οι έξω από αυτήν, δέχονται διαρκή ηθική παρενόχληση (mobbing) και έναν επαναλαμβανόμενο εκφοβισμό και συστηματική εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying).
  Επομένως επιβάλλεται άμεσα η Νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του εργαζόμενου από: Την ηθική παρενόχληση (mobbing) & τον εκφοβισμό και την εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying), το οποίο ζητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει νομοθετηθεί σε άλλες Χώρες.
  Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, θα πρέπει άμεσα να γίνει νομοθετική ρύθμιση, για την προστασία των μαρτύρων για την διαφθορά. Τούτο εξάλλου ζητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνον έτσι θα αποκαλυφθούν οι επίορκοι, ώστε να διωχθούν. Όλα τα άλλα είναι τεχνάσματα και μεθοδεύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή