Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

Απορία... Εκτροπή ή συγκυβέρνηση;

Από ό,τι δήλωσε ο υπουργός εθνικής οικονομίας Γιώργος Παπακωνσταντίνου, η τρόικα θα ελέγχει ανά τρίμηνο την τήρηση των μέτρων. Με άλλα λόγια, εκτός της Ε.Ε. με την οποία έχουμε υπογράψει συνθήκη, ένας διεθνής οργανισμός (Δ.Ν.Τ.) αναλαμβάνει συνδιαχειριστής της κυβέρνησης της  Ελληνικής Δημοκρατίας. Κάτι τέτοιο πρέπει να ψηφισθεί από την Βουλή. Από πόσους; Το Σύνταγμα της Ελλάδας, απαντάει καθαρά:

ΑΡΘΡΟ 28 
Παράγραφος 2

2. Για να εξυπηρετηθεί σπoυδαίo εθνικό συμφέρoν και να πρoαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπoρεί να αναγνωρισθoύν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών oργανισμών αρμoδιότητες πoυ πρoβλέπoνται από τo Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμoυ πoυ κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.

Δηλαδή απαιτούνται 180 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ έχει 160, άρα ο μόνος τρόπος να εγκριθεί είναι με τις ψήφους και της Ν.Δ.

Υποθέτω πως τος επόμενες μέρες "έγκυροι" συνταγματολόγοι θα αποφανθούν πως η συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμπίπτει στο παραπάνω άρθρο. Άκουσα ήδη τον κ. Καρτάλη (νεαρό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ) να λέει κάτι τέτοιο σε εκπομπή της ΝΕΤ!!! Κρίμα...

Η αλήθεια είναι παραπάνω, δεν χρειάζεται κανείς να επιχειρηματολογήσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει δύο επιλογές: Μιά παράνομη, μία νόμιμη. Ή θα παραβιάσει το Σύνταγμα και θα το περάσει με απλή πλειοψηφία (151 βουλευτές) ή θα στηριχθεί σε ψήφους από την Ν.Δ. (ενδεχομένως και του ΛΑ.Ο.Σ.) 

Συνταγματική εκτροπή ή κυβέρνηση συνασπισμού ΠΑΣΟΚ-ΝΔ(-ΛΑΟΣ);

Τι από τα δύο ψηφίσατε φίλοι του ΠΑΣΟΚ πριν 6 μόλις μήνες;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου