Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Άλλο μεταρρύθμιση, άλλο κατεδάφιση

από antistachef
του Κώστα Βεργόπουλου 
από τα Επίκαιρα   (29/10)

Eίναι γεγονός ότι, με την πάροδο του χρόνου, επικρατούν ψυχραιμότερες εκτιμήσεις όσον αφορά τα πραγματικά αίτια της σημερινής κρίσης, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Όμως, είναι επίσης γεγονός ότι, με την πάροδο του χρόνου, επικρατούν πονηρότερες και παραπλανητικότερες εκτιμήσεις, που μεταθέτουν τη φύση και τα αίτια της κρίσης κατά το εκάστοτε δοκούν και οπωσδήποτε πάντοτε εις βάρος των κοινωνικά ασθενέστερων.

Οι παραδοχές και τα αίτια της κρίσης

Με μεγάλη καθυστέρηση, ο Πόουλ Τόμσεν, εκπρόσωπος του ΔΝΤ, απεκάλυψε ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι το ύψος του δημόσιου χρέους ούτε εκείνο των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά κυρίως το έλλειμμα ανταγωνιστικότητος της ελληνικής οικονομίας. Υποτίθεται ότι αυτή η επισήμανση δικαιολογεί την ανάγκη να διέλθει η χώρα μας από μακρά περίοδο ύφεσης και αποπληθωρισμού, προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Αυτό όμως είχε ήδη εξαρχής ομολογηθεί από τον πρόεδρο του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν, αλλά ουδείς είχε αποδώσει τη δέουσα σημασία. Πρόσφατα, ο ίδιος επανέρχεται και επισημαίνει ότι, για την ομάδα των δυτικών χωρών, 90% των δημόσιων ελλειμμάτων δεν προέρχεται από δήθεν παθογένειες του Δημοσίου, αλλά από αδυναμίες του ιδιωτικού τομέα, που προέκυψαν μετά το 2007, ως άμεσες συνέπειες από την επέκταση και εμβάθυνση της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Εν ολίγοις, τα δημόσια ελλείμματα δεν προέκυψαν τόσο από το υποτιθέμενο σπάταλο και διεφθαρμένο κράτος, όσο κυρίως από μετατόπιση προς το Δημόσιο των ελλειμμάτων των ιδιωτικών τομέων της οικονομίας.  

Πρώτος μηχανισμός μεταφοράς ελλειμμάτων από τον ιδιωτικό τομέα προς τον δημόσιο ήταν ασφαλώς η ραγδαία πτώση των δημόσιων εσόδων, λόγω επιβράδυνσης των συναλλαγών. Τα δημόσια έσοδα είτε από το ΦΠΑ είτε από τη λοιπή φορολογία, άμεση και έμμεση, κατέρρευσαν πρωτίστως λόγω της κρίσης που εισέβαλε από το 2007. Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, το πρωτογενές δημόσιο έλλειμμα δεν συνιστά χρόνιο διαρθρωτικό πρόβλημα, όπως διατείνονται σήμερα οι υποστηρικτές του Μνημονίου, αλλά εμφανίστηκε κυρίως το 2007, με ύψος -1,8% του ΑΕΠ και εκτινάχθηκε σε -7,1% του ΑΕΠ το 2009. Η επέκταση του ελλείμματος μεταξύ 2007 και 2009 κατά 5,3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ οφείλεται κατά 50% σε αιφνίδια πτώση των δημόσιων εσόδων και κατά 50% σε αύξηση δημόσιων δαπανών προς αντιμετώπιση της ύφεσης, που άρχιζε να εισβάλλει στην ελληνική οικονομία. Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, κατά την τριετία 2005-2007, μειώθηκε, ενώ εκτινάχθηκε κατά το 2008 και το 2009.

Στο σημείο αυτό, η χρόνια ελληνική παθογένεια δεν έχει συμβάλει, καθόσον ακριβώς παρεμφερείς ήσαν οι εξελίξεις σε όλες τις δυτικές οικονομίες και μάλιστα σε εκείνες της Ευρωζώνης. Κατά το κρίσιμο έτος 2009, οι δημόσιες δαπάνες του υποτιθέμενου «σπάταλου και διεφθαρμένου» ελληνικού κράτους είχαν φτάσει στο 50,4% του ΑΕΠ, δηλαδή κάτω από το σχετικό μέσο όρο της Ευρωζώνης των 16 χωρών (50,8%) και κάτω από τις αντίστοιχες επιδόσεις τουλάχιστον άλλων 8 χωρών-μελών της αυτής ζώνης και άλλων δύο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη μελών της νομισματικής ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι εταίροι της Ευρωζώνης με υψηλότερες δημόσιες δαπάνες από την Ελλάδα είναι οι εξής: Βέλγιο (54,4%), Αυστρία (51,7%), Δανία (58,5%), Φινλανδία (55,5%), Γαλλία (55,7%), Ιταλία (51,9%), Ολλανδία (51,6%), Πορτογαλία (51%). Παράλληλα, οι δύο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υψηλότερες δημόσιες δαπάνες από ό,τι η Ελλάδα, είναι η Βρετανία (51,4%) και η Σουηδία (55,9%). Συνεπώς, το ελληνικό πρόβλημα των δημόσιων δαπανών δεν είναι τόσο μοναδικό και δραματικό όσο εμφανίζεται, προκειμένου να αιτιολογηθούν οι πρόσφατες δραστικές περικοπές, ακόμη και σε δημόσιες επενδύσεις, μισθούς και συντάξεις.

Τα προβλήματα στην Ευρωζώνη

Από την άλλη πλευρά, ασύγκριτα μεγαλύτερο και αιχμηρότερο πρόβλημα είναι εκείνο των δημόσιων εσόδων, που έχουν καταρρεύσει όχι λόγω χρόνιας παθογένειας, αλλά απλώς κατά την πρόσφατη τριετία, ακολουθώντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την ύφεση. Ενώ στο μέσο όρο της Ευρωζώνης, τα δημόσια έσοδα ανέρχονται σε 45% του ΑΕΠ, στην Ελλάδα έχουν κατολισθήσει σε μόλις 36% και η χώρα μας τοποθετείται στη 14η θέση επί 16 χωρών-μελών της ζώνης με κριτήριο το ύψος των δημόσιων εσόδων επί του ΑΕΠ. Πεποίθηση των ξένων είναι ότι στην Ελλάδα δεν πληρώνονται οι προγραμματισμένοι φόροι. Όμως οι προγραμματισμένες φοροαπαλλαγές επί των υψηλών εισοδημάτων υπερβαίνουν κάθε φαντασία κατά την πρόσφατη τριετία, ακόμη και σήμερα υπό την επίβλεψη και έγκριση του Μνημονίου. 

Δεν πρόκειται μόνο για αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να συλλάβει τις νόμιμες φορολογικές οφειλές, αλλά κυρίως για μεγάλης εκτάσεως φοροαπαλλαγές, που αιτιολογούνται με ιδεολογική και ταξική φιλοσοφία και των οποίων το κόστος καλούνται πάντα να καλύπτουν οι μισθωτοί. Άραγε το ότι παρόμοια παραμένει η κατάσταση στη γειτονική Ισπανία θα πρέπει να μας παρηγορεί ή μήπως να μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο; Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας παραμένουν οπωσδήποτε σοβαρά και επείγοντα, όμως αυτή τη στιγμή υπεισέρχεται ένα ακόμη πρόσθετο πρόβλημα, περισσότερο πιεστικό και επείγον, που προκαλεί άμεσα κλείσιμο επιχειρήσεων και δραματική αύξηση της ανεργίας. Εάν δεν διακρίνουμε το κάθε πρόβλημα από τα υπόλοιπα και δεν τα ιεραρχούμε, η σύγχυση θα επικρατεί και κάθε εκ του πονηρού πρόταση θα βρίσκει υποστηρικτές, ακόμη και από την πλευρά αυτών στους οποίους επιρρίπτεται το τελικό κόστος της. Εξάλλου, οι απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποβαίνουν ευκολότερες και πιο ανώδυνες, ενόσω η οικονομία παραμένει σε αυξητικούς ρυθμούς, παρά ενόσω καταρρέει λόγω των σημερινών δραστικών περικοπών των δημόσιων επενδύσεων, των μισθών και των συντάξεων.

8 σχόλια:

 1. Προσοχή,

  Ψάχνετε σοβαρά ένα δάνειο για να δημιουργήσετε μια επιχείρηση ή να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας; Έχετε απορριφθεί από την Τράπεζα ή άλλους δανειστές; Μη ανησυχείτε πια γιατί είμαστε εδώ για να σας δώσουμε αυτό που ψάχνετε χωρίς καθυστέρηση ή πρόβλημα, καλέστε μας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σήμερα.

  Email: easyloanfirm2020@gmail.com

  Χαιρετισμοί
  Ντέρεκ Ντάγκλας
  easyloanfirm2020@gmail.com

  3% Προσφορά δανείου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΑΡΤΥΡΊΑ ΣΤΟ ΠΏΣ ΈΛΑΒΑ ΤΟ ΔΆΝΕΙΌ ΜΟΥ ΑΠΌ ΈΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΔΆΝΕΙΟ ΔΑΝΕΙΣΤΉ 2017

  Γεια σε όλους
  Αυτό είναι το πώς πήρα το δάνειο μου από ένα δανειστή δάνειο ιδιοφυΐα
  εξαιρετική εμπειρία με αυτόν τον οργανισμό δάνειο σε απευθείας σύνδεση, αλλά έχω την αίσθηση ότι η
  καλό να σας αφήσει να ξέρετε πού και πώς πήρα οικονομική επανάσταση μου

  Είμαι κ. Jennifer, νωρίτερα αυτό το χρόνο, ήμουν αντιμετωπίζει
  οικονομική κρίση την επιχείρησή μου ήταν ότι έπρεπε να πουλήσω το αυτοκίνητό μου έτσι θα μπορούσα
  πληρώσει μου εργαζόμενοι και από σύνολο τους λογαριασμούς μου μέχρι που μια μέρα, ήμουν απασχολημένος έλεγχος
  διαφημίσεις στο διαδίκτυο και βρήκα μια εταιρεία και αποφάσισα να δώσω μια δοκιμή, αποφάσισα να πάρω
  ένα τολμηρό βήμα και μου είπαν από την εταιρεία ότι θα λάβω μου δάνειο 24
  ώρες με χαμηλό επιτόκιο 2%, ήταν σαν ένα όνειρο για μένα όπως και τις επόμενες 12-24 ώρες, έλαβα
  μου δανείου από τον κ. PATRICK σήμερα είμαι μια ευτυχισμένη γυναίκα επειδή το όνειρό μου τελικά πέρασε, πλήρωσα μου
  γραμμάτια, αυξημένη αγρόκτημά μου και κρατήθηκε το κεφάλι μου πάνω από το νερό, είμαι τόσο χαρούμενος και
  μου συμβουλή που ο καθένας από εσάς που είστε οικονομικά πνιγεί να επικοινωνήσετε με τον κ. Patrick σχετικά με αυτό το email
  (PATRICKLOANS15@GMAIL.COM)
  προσφέρουν Επιχειρηματικων δανειων και όλα τα είδη των δανείων,

  Ο κ. Patrick είναι μια καλή και αξιόπιστη άνθρωπος
  ο καθένας έξω εκεί ψάχνει για δάνειο τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για να μπορείτε να εφαρμόσετε και να είναι επιτυχής.
  ισχύουν σήμερα με τους γρήγορα και να πάρει το δάνειό σας χωρίς οποιαδήποτε χάνει
  Πάτρικ δάνεια Ltd, είναι μια εταιρεία δάνειο πιστοποιημένο και αξιόπιστο και εσείς θα καταθέσουν σχετικά με τον
  Όλα χάρη στην κ. Patrick, ένα πραγματικό δάνειο δανειστή
  φορά ισχύουν με αυτούς μέσω αυτού του email (patrickloans15@gmail.com)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χαίρετε

  Σας προσφέρουμε ιδιωτικά, εμπορικά και προσωπικά δάνεια με ελάχιστα επιτόκια χαμηλότερα από 3% εντός περιόδου διάρκειας αποπληρωμής 1-20 ετών και μπορείτε να δανειστείτε μεταξύ £ 1.000 και £ 25.00000 online , ωστόσο, αν σας ενδιαφέρει ευγενικά, στείλτε μας email στο: accessloanfirm2030@gmail.com

  Το κύριο πλεονέκτημα της απόκτησης δανείων από την εταιρεία δανείων πρόσβασης είναι ότι δεν απαιτείται εξασφάλιση.

  Απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν σας ενδιαφέρει να πάρετε ένα δάνειο από εμάς, παρακαλώ απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Στείλτε μας email στο: accessloanfirm2030@gmail.com

  Είμαστε πιστοποιημένοι, αξιόπιστοι, αξιόπιστοι, αποτελεσματικοί, γρήγοροι και δυναμικοί.
  Με εκτίμηση, κύριε Scott
  Στείλτε μας email στο: accessloanfirm2030@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είμαι ο κ. Rod Willi Williams, ένας νόμιμος και αξιόπιστος δανειστής χρήματος. Εμείς
  είναι από την ROD WILLIAMS LOAN COMPANY. Χορηγούμε δάνεια
   άτομα που χρήζουν οικονομικής βοήθειας με κακή πίστωση ή σε
   ανάγκη χρήματος για την πληρωμή λογαριασμών ή για την επένδυση στις επιχειρήσεις.

  Ψάξατε για δάνειο; δεν πρέπει να ανησυχείτε επειδή είστε
  στο σωστό μέρος που προσφέρουμε
  Το δάνειο κυμαίνεται από 5.000 εκατομμύρια έως 20.000.000 εκατομμύρια με χαμηλό ενδιαφέρον
  ποσοστό 3%.

  Αν χρειάζεστε ένα δάνειο επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  rodwilliamsloaninvestment123@outlook.com

  Παρακαλούμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι και ικανοί να προσφέρουμε δάνειο
  ποσό. Συμπληρώστε / συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης, ώστε να ξεκινήσουμε
  διαδικασία δανείου.

   1: Όνομα (ονόματα): ....................
   2: Χώρα: ...................
   3: Κατάσταση: .................... Διεύθυνση κατοικίας: ................
   4: Ηλικία: ...........................
   5: Μηνιαίο εισόδημα: ...............................
   6: Ύψος: ..............................
   7: Διάρκεια δανείου: ............................
   8: Απαιτούμενο ποσό: .................
   9: Αριθμός τηλεφώνου: ....................
   10: Απασχόληση: ...........................
   11: Τέλος, ένα σαρωμένο αντίγραφο ενός από τα
   Ακολούθως πρέπει να σταλεί μαζί με την απάντησή σας:

     * Διεθνές Διαβατήριο
     * Αδεια οδήγησης


   ROD WILLIAMS ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Ψάξτε για έναν καλύτερο τρόπο οικονομικής ελευθερίας! ...

   Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είμαι ο κ. Rod Willi Williams, ένας νόμιμος και αξιόπιστος δανειστής χρήματος. Εμείς
  είναι από την ROD WILLIAMS LOAN COMPANY. Χορηγούμε δάνεια
   άτομα που χρήζουν οικονομικής βοήθειας με κακή πίστωση ή σε
   ανάγκη χρήματος για την πληρωμή λογαριασμών ή για την επένδυση στις επιχειρήσεις.

  Ψάξατε για δάνειο; δεν πρέπει να ανησυχείτε επειδή είστε
  στο σωστό μέρος που προσφέρουμε
  Το δάνειο κυμαίνεται από 5.000 εκατομμύρια έως 20.000.000 εκατομμύρια με χαμηλό ενδιαφέρον
  ποσοστό 3%.

  Αν χρειάζεστε ένα δάνειο επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  rodwilliamsloaninvestment123@outlook.com

  Παρακαλούμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι και ικανοί να προσφέρουμε δάνειο
  ποσό. Συμπληρώστε / συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης, ώστε να ξεκινήσουμε
  διαδικασία δανείου.

   1: Όνομα (ονόματα): ....................
   2: Χώρα: ...................
   3: Κατάσταση: .................... Διεύθυνση κατοικίας: ................
   4: Ηλικία: ...........................
   5: Μηνιαίο εισόδημα: ...............................
   6: Ύψος: ..............................
   7: Διάρκεια δανείου: ............................
   8: Απαιτούμενο ποσό: .................
   9: Αριθμός τηλεφώνου: ....................
   10: Απασχόληση: ...........................
   11: Τέλος, ένα σαρωμένο αντίγραφο ενός από τα
   Ακολούθως πρέπει να σταλεί μαζί με την απάντησή σας:

     * Διεθνές Διαβατήριο
     * Αδεια οδήγησης


   ROD WILLIAMS ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Ψάξτε για έναν καλύτερο τρόπο οικονομικής ελευθερίας! ...

   Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Είμαι ο κ. Rod Willi Williams, ένας νόμιμος και αξιόπιστος δανειστής χρήματος. Εμείς
  είναι από την ROD WILLIAMS LOAN COMPANY. Χορηγούμε δάνεια
   άτομα που χρειάζονται οικονομική βοήθεια με κακή πίστωση ή σε
   ανάγκη χρήματος για την πληρωμή λογαριασμών ή για την επένδυση στις επιχειρήσεις.

  Ψάξατε για δάνειο; δεν πρέπει να ανησυχείτε επειδή είστε
  στο σωστό μέρος που προσφέρουμε
  Το δάνειο κυμαίνεται από 5.000 εκατομμύρια έως 20.000.000 εκατομμύρια με χαμηλό ενδιαφέρον
  ποσοστό 3%.

  Αν χρειάζεστε ένα δάνειο επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  rodwilliamsloaninvestment123@outlook.com

  Παρακαλούμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι και ικανοί να προσφέρουμε δάνειο
  ποσό. Συμπληρώστε / συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης, ώστε να ξεκινήσουμε
  διαδικασία δανείου.

   1: Όνομα (ονόματα): ....................
   2: Χώρα: ...................
   3: Κατάσταση: .................... Διεύθυνση κατοικίας: ................
   4: Ηλικία: ...........................
   5: Μηνιαίο εισόδημα: ...............................
   6: Ύψος: ..............................
   7: Διάρκεια δανείου: ............................
   8: Απαιτούμενο ποσό: .................
   9: Αριθμός τηλεφώνου: ....................
   10: Απασχόληση: ...........................
   11: Τέλος, ένα σαρωμένο αντίγραφο ενός από τα
   Ακολούθως πρέπει να σταλεί μαζί με την απάντησή σας:

     * Διεθνές Διαβατήριο
     * Αδεια οδήγησης


   ROD WILLIAMS ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Ψάξτε για έναν καλύτερο τρόπο οικονομικής ελευθερίας! ...

   Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Είμαι ο κ. Rod Willi Williams, ένας νόμιμος και αξιόπιστος δανειστής χρήματος. Εμείς
  είναι από την ROD WILLIAMS LOAN COMPANY. Χορηγούμε δάνεια
   άτομα που χρειάζονται οικονομική βοήθεια με κακή πίστωση ή σε
   ανάγκη χρήματος για την πληρωμή λογαριασμών ή για την επένδυση στις επιχειρήσεις.

  Ψάξατε για δάνειο; δεν πρέπει να ανησυχείτε επειδή είστε
  στο σωστό μέρος που προσφέρουμε
  Το δάνειο κυμαίνεται από 5.000 εκατομμύρια έως 20.000.000 εκατομμύρια με χαμηλό ενδιαφέρον
  ποσοστό 3%.

  Αν χρειάζεστε ένα δάνειο επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  rodwilliamsloaninvestment123@outlook.com

  Παρακαλούμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι και ικανοί να προσφέρουμε δάνειο
  ποσό. Συμπληρώστε / συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης, ώστε να ξεκινήσουμε
  διαδικασία δανείου.

   1: Όνομα (ονόματα): ....................
   2: Χώρα: ...................
   3: Κατάσταση: .................... Διεύθυνση κατοικίας: ................
   4: Ηλικία: ...........................
   5: Μηνιαίο εισόδημα: ...............................
   6: Ύψος: ..............................
   7: Διάρκεια δανείου: ............................
   8: Απαιτούμενο ποσό: .................
   9: Αριθμός τηλεφώνου: ....................
   10: Απασχόληση: ...........................
   11: Τέλος, ένα σαρωμένο αντίγραφο ενός από τα
   Ακολούθως πρέπει να σταλεί μαζί με την απάντησή σας:

     * Διεθνές Διαβατήριο
     * Αδεια οδήγησης


   ROD WILLIAMS ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Ψάξτε για έναν καλύτερο τρόπο οικονομικής ελευθερίας! ...

   Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Είμαι ο κ. Rod Willi Williams, ένας νόμιμος και αξιόπιστος δανειστής χρήματος. Εμείς
  είναι από την ROD WILLIAMS LOAN COMPANY. Χορηγούμε δάνεια
   άτομα που χρειάζονται οικονομική βοήθεια με κακή πίστωση ή σε
   ανάγκη χρήματος για την πληρωμή λογαριασμών ή για την επένδυση στις επιχειρήσεις.

  Ψάξατε για δάνειο; δεν πρέπει να ανησυχείτε επειδή είστε
  στο σωστό μέρος που προσφέρουμε
  Το δάνειο κυμαίνεται από 5.000 εκατομμύρια έως 20.000.000 εκατομμύρια με χαμηλό ενδιαφέρον
  ποσοστό 3%.

  Αν χρειάζεστε ένα δάνειο επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  rodwilliamsloaninvestment123@outlook.com

  Παρακαλούμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι και ικανοί να προσφέρουμε δάνειο
  ποσό. Συμπληρώστε / συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης, ώστε να ξεκινήσουμε
  διαδικασία δανείου.

   1: Όνομα (ονόματα): ....................
   2: Χώρα: ...................
   3: Κατάσταση: .................... Διεύθυνση κατοικίας: ................
   4: Ηλικία: ...........................
   5: Μηνιαίο εισόδημα: ...............................
   6: Ύψος: ..............................
   7: Διάρκεια δανείου: ............................
   8: Απαιτούμενο ποσό: .................
   9: Αριθμός τηλεφώνου: ....................
   10: Απασχόληση: ...........................
   11: Τέλος, ένα σαρωμένο αντίγραφο ενός από τα
   Ακολούθως πρέπει να σταλεί μαζί με την απάντησή σας:

     * Διεθνές Διαβατήριο
     * Αδεια οδήγησης


   ROD WILLIAMS ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Ψάξτε για έναν καλύτερο τρόπο οικονομικής ελευθερίας! ...

   Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή