Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Δείτε αυτό το βίντεο...
Το βίντεο του CNN στο βρήκα στο Ανεμογκάστρι (αρχική πηγή Αντ-Επίθεση). Προφανώς όλα τα ελληνικά κανάλια το είχαν, αλλά κανένα δεν έδειξε όλη την σκηνή...

1 σχόλιο: